Drottningar och avläggare

Appidor
Små parningskupor för ungdrottningar

Att hitta första äggen i parningskupan är en svårslagen känsla! Drottningodlingen är nog den mest givande delen av biodlingen.  Jag koncentrerar mig i första hand på att ta fram bra bruksdrottningar som ger snälla och produktiva bisamhällen. Utgångsmaterial är ett antal  stationsparade buckfast-drottningar med goda gener vars döttrar jag friparar för att få bra och vitala bin.

Först och främst odlar jag drottningar för eget behov men det blir ofta ett överskott som jag säljer. Biodlingen finns utanför Enköping i varroazon 1 vilket gör att jag endast kan skicka till biodlare inom samma zon, i praktiken innebär det söder om Dalälven. Friparade drottningar efter stationsparade mödrar kostar 350 kr+ moms  inkl. frakt. Normalt har jag drottningar från början av juli till början av september.

Avläggare

Jag gör ett stort antal avläggare varje år, dels för att ersätta vinterförluster och dels som en del i svärmkontroll och varroabekämpning. Alla avläggare är varroabehandlade med myrsyra och har årsdrottningar efter stationsparade mödrar. Mitt rammått är 3/4 Langstroth vilket jag tycker är praktiskt eftersom det spar ryggen men varje biodlare har ju sitt favoritmått. Det är lätt att ”bygga om” till andra format. För att ladda ner en beskrivning klicka här

drottning tillsättning
En avläggare får en ny drottning

Övervintrade avläggare finns normalt för leverans från början av maj. En avläggare inkluderar 10 ramar varav minst 6 st som täcks av bin och en ungdrottning från förra året. Dessa samhällen ger normalt skörd första året. Låda och botten kan lånas mot deposition.

Årsavläggare finns normalt för leverans från strax före midsommar till augusti. En avläggare inkluderar 10 st 3/4 Langstroth ramar varav minst 5 ramar täcks av bin och en årsdrottning. Låda och botten kan lånas mot deposition.

Priser

  • Övervintrade avläggare 3000 kr+moms
  • Årsavläggare 2000 kr+moms
  • Friparade drottningar 350 kr+ moms  inkl. frakt
  • Deposition för kupmaterial 15o kr per del.

Förboka avläggare

För att vara säker på tillgång beställ senast april för årsavläggare och november för övervintrade avläggare.

kalle@kallemedbina.se eller 070-7334412.